You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Activitatea noastră de microcreditare

Au trecut 18 ani de când Opportunity Microcredit România a recunoscut necesitatea şi a început să pună accent pe rolul vital al întreprinderilor mici şi micro în viața economică şi socială a țării. Acest sector are o influenţă semnificativă asupra dezvoltării economiei româneşti, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea competitivă precum şi evoluția pieţei forţei de muncă. Cu toate acestea, micile întreprinderi au deseori dificultăţi în încercarea lor de a accesa surse de finanţare.

 

Există un număr mare de microîntreprinderi în curs de dezvoltare care ar fi eligibile, dar nu sunt incluse în sfera bancară. Explicația este lipsa garanţiilor adecvate şi imposibilitatea evaluării istoricului lor de creditare. Băncile comerciale consideră acordarea creditului foarte riscantă din cauza costurilor mari sau din cauza garanțiilor inadecvate de care au nevoie în sistemul scoring.

 

Dezvoltarea pe termen lung a întreprinderilor mici și micro poate fi asigurată prin îmbunătăţirea activităţilor de generare de profit şi a competitivității acestora. Infuziile de capital temporare sau ieftine de obicei nu duc la rezultatul dorit. Instituția noastră oferă susţinere financiară accesibilă, de încredere și pe termen lung întreprinderilor mici și micro eligibile. Contribuim prin oferirea unui acces mai bun la resurse financiare, special concepute pentru problemele lor.

 

Beneficiarii de microcredite pot folosi banii pentru achiziționarea de utilaje, echipamente, soluții IT sau software, precum și pentru investirea în modernizarea spațiilor existente, închiriate sau modernizarea infrastructurii. Totodată, microcreditele noastre pot fi folosite pentru extinderea operațiunilor, pentru achiziţionarea de capital de lucru sau a unor servicii. Produsele noastre de microcreditare ajung la suma maximă de 120.000 RON, cu o scadenţă maximă de 24 luni pentru creditele de capital de lucru și 48 de luni pentru creditele de investiţii.

 

 

Opportunity Microcredit România, prin intermediul microcreditelor:

 

- asigură o varietate de produse flexibile adaptate nevoilor clienților;

 

- oferă credite și pentru antreprenorii aflați la începutul afacerii;

 

- ajută micii întreprinzători în extinderea oportunităților de afaceri ceea ce determină o dezvoltare durabilă eficientă;

 

- reduce numărul limitărilor pe piaţă, care îngreunează dezvoltarea întreprinderilor mici şi micro, în special accesul limitat la credite sau la garanţii;

 

- contribuie la creșterea afacerilor, cărora astfel le vor fi disponibile diverse tipuri de servicii bancare;

 

- contribuie la dezvoltarea afacerii, acest lucru ducând la angajarea forţei de muncă şi totodată creşterea economică, creșterea volumului investiţiilor, precum şi a calității capitalului;

 

- asigură condiţii de viaţă mai bune pentru proprietarii întreprinderilor şi pentru familiile lor;

 

- creează şi susţine numeroase locuri de muncă.

Mai mult de:

18.240

credite acordate

289.947.770 RON

volum acordat

22.815

locuri de muncă susținute

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.