You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Comunicat selectie auditor financiar

OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A., organizată şi funcţionând în conformitate cu prevederile Legii Nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu sediul în Tg. Mureş, B.-dul 1 Decembrie 1918, Nr.183, înregistrată în Registrul General al Băncii Naţionale a României sub Nr. RG – PJR – 27 – 110135/19.06.2007, în considerarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr.537/2014 şi ale Legii 162 dn 2017, a decis iniţierea procedurii de selecţie a auditorului financiar pentru anul financiar 2017, în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, drept pentru care transmite urmatorul Comunicat, care poate fi descarcat aici:

 

Descarca versiunea in limba romana

Descarca versiunea in limba engleza

 

Scopul acestui Comunicat este de a invita potenţialii candidaţi să depună ofertele în vederea selecţiei firmei ce va fi recomandată Adunării Generale a Acţionarilor OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A în vederea numirii.
Detalii asupra informaţiilor/documentelor care trebuie incluse în ofertele scrise ale firmelor participante sunt prezentate în anexa Comunicatului.
Ofertele, redactate in limba romana si limba engleza, vor fi depuse începând cu data de 18.10.2017, ora 10.00, până la data de 22.10.2017, ora 00.00, pe adresele de e-mail:  risk@opportunity.ro,   office@opportunity.ro.
Toate întrebările şi cererile de informaţii suplimentare pot fi adresate departamentui risc al OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A, la adresa de email: risk@opportunity.ro

Mai mult de:

18.240

credite acordate

289.947.770 RON

volum acordat

22.815

locuri de muncă susținute

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.