You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Despre noi

Opportunity Microcredit România îşi propune să fie un partener pentru antreprenorii mici şi micro din regiunea Transilvaniei; un partener pe care ei pot conta, dacă sunt la începutul afacerii lor, dacă afacerea lor este în deplină dezvoltare sau la maturitate. Opportunity urmărește construirea unei relații de lungă durată cu clienții. Grupurile ţintă sunt antreprenorii care nu au acces la serviciile băncilor comerciale, fie pentru că sunt la începutul afacerii lor, nu au garanţii suficiente, sau afacerile lor sunt de dimensiuni reduse.

 

Opportunity Microcredit România a fost înființat pentru sprijinirea întreprinzătorilor care își încep afacerea, sau care doresc să dezvolte pe cea existentă şi astfel, există pentru stimularea economiei românești; obiectivul Opportunity este de a crea locuri de muncă, de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale antreprenorilor care provin din medii dezavantajoase şi a familiilor lor, sprijinirea egalităţii de şanse în cadrul societăților şi respingerea discriminării.

 

separator

 

Viziune: Dorim să devenim principala instituţie financiară cu misiune socială din România.

 

separator

 

Misiune: Asigurăm oportunități financiare persoanelor dezavantajate economic, oportunități care să le îmbunătățească traiul.

 

separator

 

Strategie: Susținem locurile de muncă existente și crearea noilor locuri de muncă, sprijinim înființarea și dezvoltarea întreprinderilor și consolidăm comunitățile dezavantajate economic.

 

 

Valori: Respect, integritate, modestie, angajament față de întreprinderile mici şi micro, bună gospodărie a resurselor și transformare.

 

 

Opportunity Microcredit România are ca obiectiv oferirea unor practici corespunzătoare așteptărilor investitorilor, angajaţilor, clienţilor şi societăţii; tuturor grupurilor de interes asupra cărora activitatea instituției are efecte majore.


Considerăm că obligația noastră fundamentală este furnizarea serviciilor financiare de calitate clienților, precum și manifestarea unei atitudini etice în afaceri. Angajamentul nostru social implică sentimentul de responsabilitate față de angajaţii noștri. Strategia noastră de afacere se concentrează asupra tuturor comunităților din proximitatea instituției. Ea ne permite organizarea unor acţiuni şi programe care contribuie la dezvoltarea și susținerea mediului intern, precum şi a celui extern.

 

separator


Acţionari şi creditori


Strategia Opportunity Microcredit România se concentrează pe maximizarea valorii și importanței acţionariatului, astfel încât acționarii, ca și grup de interes, să devină unul dintre cele mai importante grupuri ţintă. Identificarea intereselor investitorilor şi satisfacerea aşteptărilor lor sunt tratate cu atenție; asigurarea practicilor durabile face parte din obiectivele fundamentale ale instituției.


Clienții noștri


Satisfacerea nevoilor clienților noștri prin intermediul unor servicii de calitate superioară are o importanță deosebită pentru noi. Responsabilitatea noastră faţă de clienţi se manifestă prin dezvoltarea de noi produse şi servicii, menținerea calității creditelor, informarea clienților, precum și prin dezvoltarea cunoştinţelor economice a tinerilor şi a celor cu cunoștințe limitate. Suntem conştienţi de importanţa rolului activităţii noastre și de responsabilitatea noastră în sectorul business. Prin urmare, misiunea noastră este de a sta la dispoziția clienţilor noştri cu servicii de microcreditare complete şi de înaltă calitate.


Colectivul nostru de muncă


Responsabilitatea față de angajaţi este o piatră de temelie a strategiei noastre de business. Garanția performanţei excelente a instituției este formarea, satisfacţia, motivaţia şi loialitatea angajaților. Prin strategia de resurse umane punem accent pe păstrarea personalului prin asigurarea unor procese moderne de formare.


Furnizorii și partenerii noștri


În cazul în care clienții oferă servicii sau produse care satisfac în mod rapid şi eficient unele nevoi ale instituției noastre, le vom folosi acestea fără ezitare pentru a asigura beneficii și oportunităţi reciproce. În procesul de selectare a furnizorilor externi un rol important îl are oferta de preț, calitate, eficienţă şi fiabilitate. Datorită concurenței între furnizori, instituția poate lua în considerare cerinţe esenţiale precum moralitatea, existența beneficiilor comerciale reciproce sau posibilitatea de construire a unei relaţii de încredere şi de lungă durată cu potențialul partener.


Relaţiile noastre sociale


a.Crearea de oportunități
Opportunity Microcredit România se implică activ în sprijinirea tinerilor, vârstnicilor şi a micilor întreprinzători în vederea creării de oportunităţi şi posibilităţi care sunt esenţiale pentru ei. În atingerea potențialului maxim a posibilităților noastre, sprijinim iniţiativele care oferă o şansă unei persoane, unei comunități sau unui grup social defavorizat. Ne concentrăm asupra cazurilor în care putem ajuta copiii bolnavi, tinerii sau întreprinzătorii aflați în situații dezavantajate, sau persoanele în vârstă.


b. Dezvoltarea comunității
Opportunity Microcredit România crede în valorile comunităţii, în importanța transmiterii tradiţiilor; crede în conservarea, înbunătățirea și conștientizarea valorilor. Experiența acumulată în cei 18 ani de existență a societății noastre, latura umană a relațiilor cu clienții au demonstrat că cea mai dificilă sarcină în colaborarea interumană o constituie menținerea unui dialog deschis. Terenul cel mai prepice în vederea inițierii dialogului este teritoriul culturii și al sportului. Prin urmare, sprijinim evenimente şi instituţii culturale şi sportive care aduc calitate şi valoare pentru comunității locale.


Relațiile noastre cu mass media


Opportunity Microcredit România acordă prioritate deosebită informării continue a clienţilor, investitorilor şi a publicului cu privire la rezultatele, noutățile, produsele și serviciile noastre. Mijlocul principal pentru o comunicare rapidă, credibilă şi coerentă îl reprezintă mass-media. Practicile noastre de comunicare mass media sunt coerente şi proactive. Credem că, în funcţionarea eficientă a instituţiei un rol important îl au clienţii şi investitorii bine informați. Obiectivul unei comunicări mass media echilibrate şi responsabile este transmiterea în mod transparent a mediului de funcționare al instituției, al importanței pieței de microcreditare şi a activităţilor responsabile ale companiei.

 

separator

Mai mult de:

18.240

credite acordate

289.947.770 RON

volum acordat

22.815

locuri de muncă susținute

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.