You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A., organizată şi funcţionând în conformitate cu prevederile Legii Nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu sediul în Tg. Mureş, B.-dul 1 Decembrie 1918, Nr.183, Cod Poştal 540528, jud. Mureş, CUI Nr. 13617777, înregistrată în Registrul Comerţului sub Nr.J26/687/2000, capital social subscris şi vărsat: 7.067.976 RON, înregistrată în Registrul General al Băncii Naţionale a României sub Nr. RG – PJR – 27 – 110135/19.06.2007, Registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal nr. 30094, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal ("Datele personale") in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Ati furnizat Institutiei Date personale, apartinand dumneavoastra in calitate de client, respectiv persoana vizata, la data incheierii contractului cu Opportunity Microcredit Romania IFN SA si/sau la data formularii unei cereri prin care se solicita modificarea contractelor de credit si de garantii pe parcursul derularii relatiei contractuale.

 

1. DATELE PERSONALE PRELUCRATE sunt urmatoarele:

a) numele si prenumele, CNP, data si locul nasterii, sexul, cetatenia, starea civila, seria si numar CI/BI, alte date din actele de stare civila, adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta), jurisdictia de rezidenta fiscala, telefonul/ faxul, e-mailul, imaginea, semnatura;

b) situatia studiilor, adresa profesionala si fiscala, ocupatia, functia, locul de munca, tipul domiciliului (ex. proprietate, chirie etc.), datele privind sanctiuni, daca este cazul, date privind beneficiarul real;

c) sursa fondurilor, situatia economica si financiara, datele privind bunurile detinute, datele bancare, inclusiv privind produsele achizitionate, date privind lichiditatea, obligatiile de plata, numarul membrilor de familie.

d) datele sotiei/sotului/partenerului (garantori), astfel cum sunt mentionate mai sus, datele garantilor si imputernicitilor in relatia cu Intitutia, persona de contact, litigiile solicitantului si garantilor, apartenenta la un grup de clienti, alte date,  (ex. tip de produs, termen, sume si rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intarziere,  sume acordate si datorate, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului etc); in situatia existentei unui grup de clienti, Institutia va prelucra si datele cu caracter personal ale persoanelor ce fac parte din cadrul grupului avand expunere la risc fata de Institutie.

 

2. Datele personale sunt prelucrate de catre Institutie in urmatoarele SCOPURI:

a) incheierea relatiei contractuale cu Institutia, pe baza cererii dumneavoastra de furnizare a produselor de creditare;

b) realizarea analizei de cunoastere a clientelei, a analizelor de risc;

c) raportarea catre BNR  pentru indeplinirea cerintelor de monitorizare si supraveghere.

d) colectarea debitelor, recuperarea creantelor, executarea silita a sumelor datorate Institutie, administrarea popririlor si sechestrelor;

e) monitorizarea, securitatea si paza persoanelor, spatiilor, bunurilor, prin camerele video amplasate in sediile Institutiei;

f) inregistrarea comunicarilor prin fax si e-mail, telefon, in scopul al incheierii si executarii in conditii optime a contractelor cu clientii precum si a eficientizarii si a imbunatatirii serviciilor acordate clientului.

g) realizarea analizelor ce pot conduce la profilarea dumneavoastra in scopul marketingului direct (ex. calcularea unor indicatori in evaluarea solvabilitatii/ riscului de creditare etc.) si marketingul direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, inclusiv a sistemelor automate de apelare care nu necesita interventia unui operator uman, respectiv e-mail, sms, fax, cum ar fi pentru promovarea produselor/serviciilor Institutiei, in care veti exprima un astfel de acord de marketing;

h) verificarea satisfactiei clientului si a calitatii serviciilor si produselor achizitionate, in temeiul interesului legitim al imbunatatirii permanente a serviciilor si produselor Institutiei;

i) in scopuri statistice.

 

3. Datele personale sunt prelucrate de catre Institutie in baza urmatoarelor TEMEIURI legale:

a) in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Institutie (ex. efectuarea raportarilor catre autoritatile competente, cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului etc.), in temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament;

b) pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (ex. furnizarea produsului de credit, comunicarea cu persoana vizata in vederea executarii contractului etc.), in temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament;

c) in scopul intereselor legitime urmarite de Institutie (ex. recuperarea creantelor aferente relatiei contractuale incheiate, asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor etc.), dar avand in vedere protejarea intereselor, drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate, in temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament.d

d) in baza consimtamantului dumneavoastra (ex. pentru marketing direct), in temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament;

 

4. Datele personale sunt prelucrate pe urmatoarele perioade de timp:

a) pe durata de valabilitate a contractelor incheiate cu Institutia, la care se adauga 15 ani de la incetarea relatiei contractuale, daca printr-o prevedere legala aplicabila nu este necesara pastrarea pe o perioada mai mare,

b) pe o durata de 5 ani, in cazul in care nu s-a incheiat o relatiei contractuala cu dumneavoastra, conform legislatiei pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor (Legea nr. 656/2002),

c) daca prelucrarea este efectuata in scop de marketing direct - pe durata relatiei contractuale cu Institutia, la care se adauga 1 an de la incetarea acesteia. In situatia in care va veti retrage consimtamantul de marketing direct, datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamantului.

 

5. Operatori, Persoane Imputernicite si Destinatarii Datelor personale:

Datele personale pot fi transmise catre urmatoarele categorii de destiantari: a) persoana vizata, reprezentantii persoanei vizate, b) agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor, c) notari publici, executori judecatoresti, d) avocati, evaluatori autorizati, contabili, cenzori, auditori si alt tip de consultanti, e) diversi furnizori de servicii (ex. IT, arhivare, printare, curieri etc, f) autoritati publice din Romania (ex. Banca Nationala a Romaniei, etc.).

Datele personale transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

 

6. Necesitatea prelucrarii Datelor Personale:

In situatia in care refuzati prelucrarea Datelor personale pentru scopurile stipulate mai sus, Institutia va fi in imposibilitatea de a initia raporturi juridice cu dumneavoastra sau de a le continua, intrucat nu va putea respecta cerintele legale in domeniul financiar-bancar (ex. privind cunoasterea clientelei, cerintele prudentiale etc.), inclusiv de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de catre Institutie, de a incheia/derula/executa contractul solicitat de dumneavoastra.

In situatia in care va opuneti prelucrarii Datelor personale in scop statistic, va informam ca acesta optiune va fi analizata, si in functie de situatia particulara a persoanei vizate, veti primi un raspuns conform art. 21 din Regulament, obiectiunea dumneavoastra pentru o asemenea operatiune neavand un efect asupra continuarii relatiei contractuale cu Institutia.

In situatia in care nu veti fi de acord cu prelucrarea Datelor personale in scop de marketing direct sau pentru contactarea dumneavoastra in scopul obtinerii opiniei dumneavoastra cu privire la serviciile si produsele oferite sau achizitionate, relatia contractuala dintre dumneavoastra si Institutia nu va fi afectata in niciun fel.

 

7. In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele DREPTURI cu privire exclusiv la Datele dumneavoastra:

a) dreptul de acces la date conform art. 15 din Regulament;

b) dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din Regulament;

c) dreptul de stergere a datelor, conform art. 17 din Regulament;

d) dreptul la restrictionare a datelor, conform art. 18 din Regulament;

e) dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;

f) dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament;

g) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22 din Regulament;

h) dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si Justitiei.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre Opportunity Microcredit Romania IFN SA. la adresa:B.-dul 1 Decembrie 1918, Nr.183, Targu Mures, Cod Poştal 540528, jud. Mureşsau pe e-mail la gdpr@opportunity.ro.

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protectia datelor, Institutia va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile in conditiile prevazute de Regulament.

Precizam ca aceasta Nota de informare este realizata in conformitate cu articolul 13 din Regulament, respectiv pentru informarea dumneavoastra.

Több mint:

18.240

kihelyezett hitel

289.947.770 RON

kihelyezett összeg

22.815

fenntartott munkahely

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.