You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Rólunk

A jövőben az Opportunity Microcredit Románia a térség kis- és mikróvállalkozóinak olyan partnere kíván lenni, akire bármikor számíthatnak, legyen az a vállalkozásuk kezdetén, a progresszív fejlődés illetve a megérés szakaszában. Az Opportunity Microcredit Románia több kíván lenni egy hitelezőnél, tartós kapcsolatokat keres olyan kis- és mikróvállalkozókkal amelyeknek valóban az intézmény szolgáltatásai jelentik az egyedüli hatékony megoldást. Célcsoportját olyan vállalkozók képezik akik valami okból kifolyólag nem rendelkezhetnek a kereskedelmi bankok hiteleivel, vagy tapasztalatuk híján, vagy jótállási képtelenségükből fakadólag, esetleg vállalkozásuk szerény mérete miatt.

 

Az Opportunity Microcredit Románia a jövőben is támogatni kívánja a vállalkozások indítását, a már meglévők fejlesztését, a román gazdaság serkentését; célja a munkahelyteremtés, a hátrányos helyzetből induló vállalkozók és azok családjai életminőségének javítása, támogatva a társadalmi esélyegyenlőséget és elutasítva a diszkriminációt.

 

separator

 

Víziónk: Románia vezető, társadalomközpontú pénzügyi intézményévé szeretnénk válni.

 

separator

 

Missziónk: Pénzügyi lehetőségeket biztosítunk a gazdaságilag hátrányos helyzetű közösségek tagjainak, hogy azok javíthassák életkörülményeiket.

 

separator

 

Stratégiánk: Támogatjuk a meglévő és létrejövő munkahelyeket, segítjük a vállalkozásokat elindulásukban és fejlődésükben, illetve megerősítjük a gazdaságilag hátrányos helyzetű közösségeket.

 

 

Értékeink: Tisztelet, elkötelezettség a kis- és mikrovállalkozások iránt, alázatosság, becsületesség, átalakítás valamint az erőforrásokkal való okos gazdálkodásmód.

 

 

Az Opportunity Microcredit Románia célja, hogy a befektetői-, alkalmazotti-, ügyfél- és a társadalmi elvárásoknak megfelelő, kiemelkedő üzletviteli gyakorlatot folytasson.


Ügyfeleink számára minőségi pénzügyi szolgáltatások nyújtását, az etikus üzleti magatartást elemi kötelességünknek érezzük. Társadalmi munkavállalásunk fontos részét képezi munkatársaink iránt érzett felelősségünk is. Célunk a foglalkoztatottjaink megtartása, a munkaerő minőségének javítása, a humánerőforrás folyamatos képzése, a munkakörülmények szakadatlan fejlesztése. Üzleti stratégiánk egyszerre összpontosít az intézmény belső és külső környezetére is. Ez tesz képessé bennünket olyan akciók és programok megvalósítására melyek segítségével következetesen járulhatunk hozzá külső és belső környezetünk életszínvonalának javításához, jobbátételéhez.

 

separator


Tulajdonosaink és hitelezőink


Az Opportunity Microcredit Románia stratégiájának egyik fókuszpontját a részvényesi érték maximalizálása jelenti, így a részvényesek, mint érdekgazdák, az egyik legfontosabb célcsoportunkat alkotják. A befektetői érdekek feltérképezését és az ezen elvárásoknak történő minél teljesebb megfelelést kiemelten kezeljük; a felelős és fenntartható működést biztosító gyakorlatok alapvető biztosítása elsődleges céljaink közé tartozik.


Ügyfeleink


Ügyfeleink igényeinek kiemelkedő színvonalú kiszolgálását szigorúan küldetésünknek tekintjük. Ügyfeleinkkel szembeni társadalmi felelősségvállalásunk mindenekelőtt szolgáltatásaink és termékeink fejlesztésében, a kihelyezett hitelek minőségének és irányultságának megőrzésében, a felelős ügyféltájékoztatásban, továbbá a fiatalok és tudatlanok pénzügyi ismereteinek és kultúrájának fejlesztésében nyilvánul meg. Felismertük szerepünk és tevékenységünk fontosságát, felelősségünket a vállalkozói szféra szemléletformálásában, melyet elsősorban tájékoztatással és példamutatással érhetünk el. Küldetésünk tehát, hogy teljeskörű és kiemelkedő színvonalú mikrohitelezési szolgáltatásokkal álljunk ügyfeleink rendelkezésére.


Munkatársaink


Munkavállalóink iránti társadalmi felelősségünk üzleti stratégiánk egyik alappillére. Eredményességünk, kiemelkedő teljesítményünk garanciája munkavállalóink megfelelő képzettsége, elégedettsége, motiváltsága és lojalitása. Humánerőforrás stratégiánk fókuszában a munkatársak megtartása és a személyzet korszerű fejlesztését biztosító folyamatok fejlesztése és folyamatos fenntartása áll.


Beszállítóink, együttműködőink


Amennyiben bizonyos helyzetekben, bizonyos szervezeti problémáinkra és szükségleteinkre az ügyfeleink szolgáltatásai, termékei egyenes, gyors és hatékony megoldást jelentenek azokat mindenkoron előnybe részesítjük és maradéktalanul igénybe vesszük, kölcsönös előnyöket és lehetőségeket biztosítva egymásnak. Külső, egyedi szállítóinkat a kiválasztás során az ár, a minőség, a hatékonyság és a megbizhatóság jegyében minősítjük és értékeljük. A beszállítók versenyeztetése során az erkölcsi bizonyítvány, a kölcsönös üzleti és szellemi előny megléte, a megbizható, hosszú távú kapcsolatra való alkalmasság és nyítottság alapvető követelményünk.


Társadalmi kapcsolataink


a.Lehetőségteremtés
Az Opportunity Microcredit Románia támogatási tevékenységével aktív segítőként és gondoskodóként vállal részt a fiatalok, idősek és kisvállalkozók hétköznapjaiban, az egyre magasabb követelmények közötti érvényesüléshez nélkülözhetetlen esélyek és lehetőségek megteremtésében. Ezért intézményünk lehetőségeihez mérten támogatja azokat a kezdeményezéseket melyek esélyt adnak egy életnek, egy közösségnek, illetve valamely hátrányos helyzetű társadalmi csoport felzárkoztatására hivatottak. Ennek megfelelően a beteg gyermekek megsegítésére, a fiatalok, a fiatal és- más, hátrányos helyzetű vállalkozók oktatására, az idősek foglalkoztatására koncentrálunk.


b. Közösségépítés
Az Opportunity Microcredit Románia, erdélyi piacvezető mikrohitelezési intézményként fontosnak tartja a közösségi értékek, hagyományok ápolását és továbbörökítését; az erdélyi értékek megóvását és gyarapítását, ezek minél szélesebb körű elterjesztését, megismertetését. Intézményünk több tíz éves tapasztalata, ügyfélkapcsolataink emberi oldala mutatja, hogy a közösségépítés egyik legnehezebb feladata az emberek közötti párbeszéd és nyitottság fenntartása. A párbeszéd elindításának legkitűnőbb helyszíne a kultúra és a sport számos területe. Ezért támogatjuk a minőséget képviselő és értéket közvetítő kulturális és sport eseményeket, rendezvényeket, intézményeket.


Médiakapcsolataink


Az Opportunity Microcredit Románia kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy ügyfelei, befektetői és a közvélemény folyamatos és teljes körű tájékoztatást kapjon eredményeiről, fejlődéséről, termékeiről illetve szolgáltatásairól. A tájékoztatás meghatározó eszköze a gyors, pontos, hiteles és következetes médiakommunikáció. Médiakommunikációs gyakorlatunk következetes és proaktív. Úgy gondoljuk, hogy az intézmény eredményes működésében meghatározó szerepe van a tudatosan, körültekintően döntést hozó, tájékozott ügyfélnek és befektetőnek. A kiegyensúlyozott és tudatos, felelős médiakommunikáció célja, hogy közvetítse az átlátható szervezeti működést, az innovatív, de értékörző- és teremtő pénzügyi szolgáltatói státuszt, a mikrohitel piacának és szereplőinek jelentőségét valamint a bizalmat erősítő, felelős vállalati tevékenységet.

 

separator

Több mint:

18.240

kihelyezett hitel

289.947.770 RON

kihelyezett összeg

22.815

fenntartott munkahely

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.